Go to Top

Det Hele Menneske, Rådgivning med integritet

Det Hele Menneske

Rådgivning via Det Hele Menneske bygger på tillid og tager udgangspunkt i Jeres individuelle behov, såvel menneskeligt, fysisk som økonomisk.

Behov kan ikke adskilles, hvorfor rådgivningen altid starter med at se på de menneskelige behov, uanset om dette er personligt, virksomheds- eller medarbejdermæssigt. Herefter findes løsningen via de økonomiske, virksomhedsmæssige og/eller fysiske behov og muligheder.

Kim Fihl

Jeg er 41 år og af natur nærværende, dedikeret og handlekraftig. En igangsætter der tænker i helhed, såvel økonomisk som menneskeligt.

Min baggrund rummer 20 år som adm. direktør, selvstændig, bestyrelsesposter samt masterafhandlingen der danner fundament for firmaet: “Det Hele Menneske – Hvordan opnås energi, glæde og overskud i et hektisk arbejdsliv”. Specialist i behovsafklaring og forhandling.

Rådgivning med integritet

Det Hele Menneske bygger på rådgivning med høj etik, moral og integritet, hvorfor der kun antages opgaver, som jeg personligt kan stå inde for.

Som rådgiver i Det Hele Menneske, varetager jeg rollen som Jeres tillidsperson og repræsenterer Jeres interesser, uanset om der overordnet er tale om personlige, økonomiske, virksomheds eller bygningsmæssige behov. Fortrolighed er en selvfølge, ligesom I altid er velkommen til en snak.

Sider: