Go to Top

Bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning

At skabe et nyt hjem, en ny skole for vores børn, et nyt firmadomicil for medarbejderne eller en ny bydel for borgerene – handler om de menneskelige behov – behov der løbende ændres og som de fysiske rammer skal kunne tilpasses.

Bygherrerådgivning hos Det Hele Menneske tager afsæt i de mennesker behov – behov for trivsel på arbejdspladsen, behov for at kunne modtage indlæring, behov for tryghed i hjemmet eller behov for fremtidige udviklingsmuligheder.

Baggrund

Jer er vokset op som bygherrerådgiver og startede i en alder af 21 år som indehaver, af det der blev et af Nordjyllands største arkitektfirmaer. Herigennem har jeg arbejdet med behovsafklaring, proces-, projekt- og byggeledelse igennem 20 år.

Min passion og fundamentet for mit nuværende virke, ligger klart i den indledende og afklarende fase – hvor de reelle behov og værdigrundlag bliver beskrevet sammen med mulighederne for at føre ønsker og behov ud i livet.

Specialer

  • Behovs- og procesrådgivning
  • Politisk beslutningsgrundlag
  • Vision og helhedsplanlægning
  • Udviklingsprojekter
  • Byggeledelse

Få afdækket de reelle behov og opnå tryghed gennem byggeprocessen, via professionel rådgivning 

Sider: