Så er det sidste regnskab aflagt for de 5 meget forskellige virksomheder, hvor jeg fungere som strategisk og økonomisk sparringspart for deres bestyrelser og indehaverkredse.

Alle virksomheder er kommet ud med pæne resultater over det budgetterede i 2014. Virksomhedernes omsætning og drift  er i en positiv udvikling, med klare strategier for såvel virksomhederne som indehaverkredsene, og klar til at møde de udfordringer og opgaver som 2015 måtte byde på.

Mange har spurgt ind til hvilke typer virksomheder jeg yder rådgivning for. P.t. er der tale om virksomheder indenfor håndværk, detailhandel og rådgivning, spændende fra omsætninger fra 1,0 mio. til 60 mio. årligt. Det gennemgående træk ved virksomhederne, er at der er tale om ejerstyrede virksomheder hvor det ud over virksomhedsens også er indehaverkredsens behov og ønsker, der skal tænkes ind i en helhed.

Tak for et godt samarbejdet i 2014 til alle parter.