Go to Top

Naturbørnehaven Gimle – Ny vuggestue

Naturbørnehaven (og nu vuggestuen) Gimle i Aarestrup!

Efter dagens mangelfri gennemgang med Rebild Kommune, er vuggestuen nu klar til ibrugtagning i den kommende weekend således, at den kan byde nye og eksisterende børn og forældre velkommen i næste uge.

Det er med en vis stolthed, at jeg 11 år efter at have været medstifter i arbejdsgruppen omkring Gregers Krabbe Friskolen – nu som rådgiver – kan være med til at byde velkommen til en fuldintegreret institution, der via små enheder dækker behovet for pasning og undervisning fra fødsel til 9 kl.

Tak for tilliden og tak til alle Jer, der igennem årene har bakket op!

Born - Gimle

Sider: