Go to Top

Redmark – Hasseris Bymidte Aflevering af 1. afsnit, etape II

I sidste weekend blev 1. afsnit af etape II afleveret rettidigt til Redmark i Hasseris Bymidte efter 16 ugers hektisk aktivitet, hvorved den første halvdel af medarbejderstaben på godt 100 mand kunne indtage de nye opdaterede, lyse, åbne og fremtidssikrede fysiske rammer.

Siden 2013 hvor det blev besluttet at foretage en opdatering af de bygningsfysiske rammer på Hasseris Bymidte, har jeg forestået bygherrerådgivningen og byggeledelsen for Redmark, i forbindelse med en komplet ombygning af ankomstarealer, kundemodtagelse, kantine, mødefaciliteter og senest via etape II – kontorfaciliteter. Det har været en spændende og udfordrende proces, hvor alle kontorets medarbejdere og kunder har haft deres daglige gang i huset under ombygningen.

Nu glæder jeg mig til julen, hvor 2. afsnit af etape II bliver færdig og Redmark’s sidste medarbejdere kan flytte endeligt på plads.

Kontormiljø 3

, , , , , , , , , ,