Go to Top

Tag Archives

Tag Archives: opkøb

HD2 – Finansiel Rådgivning – Studieleder AAU – Lars Krull

For at udbygge eksisterende økonomiske kompetencer og i højere grad teoretisk at kunne matche samarbejds- og forhandlingsparter indenfor den finansielle sektor, starter jeg til august 2015 på HD 2. del i Finansiel Rådgivning, hvilket jeg glæder mig til på egne såvel som eksisterende og kommende kunders vegne. Studiet henvender sig primært til medarbejdere indenfor bank, realkredit, ejendomsmæglervirksomhed eller forsikringsbranchen samt potentielle ledere eller projektledere i den finansielle sektor – hvorfor jeg foruden de …Read More

Advokat Per Christensen – Partner, HjulmandKaptain

Jeg har gennem adskillige år arbejdet sammen med Kim Fihl i forbindelse med opbygning og ændring af firmastrukturer, herunder opkøb og rekonstruktion af virksomheder. Kim Fihl har i vores samarbejde altid udvist en stor energi og overblik over de forskellige juridiske, økonomiske, personalemæssige og virksomhedsstrategiske problemstillinger, som disse ændringer medfører. Særligt har jeg bemærket Kim Fihls evne til at fastholde fokus på opgaven og de aftalte mål overfor såvel virksomheden som …Read More

Sider: